Skip to content

Markten

Vind uw all-round expert bij Estherion

Veilig werken met straling is voor organisaties een belangrijk item, net als voor zijn medewerkers. Personeel en cliënten lopen minder risico wanneer men weet wat men doet. Daarom zorgt Estherion er op een toegankelijke en pragmatische manier voor dat medewerkers meer kennis vergaren. Dit gebeurt via bij- en nascholing en maatwerktrainingen.

Ook met het opstellen en bijhouden van het Kernenergiewet dossier kan Estherion helpen met het verzamelen van alle data, en waar nodig aanvullen om het dossier compleet te maken.

Heeft u bouwplannen of verbouwingsplannen en vraagt u zich af welke afscherming nodig is, dan leveren we stralingsbeschermingsberekeningen op basis van de bouwtekeningen. Op grond van berekeningen adviseren we ook over bestickering. Bij nieuwe apparatuur kunnen we de risico analyse verzorgen.

Kortom, of u nou uw personeel, uw locatie of uw capaciteit wilt versterken, de klinisch fysische diensten van Estherion staan tot uw beschikking.

man die scanner ingaat

Ziekenhuizen

Veel ziekenhuizen vinden het prettig als hun toezichthoudend medewerkers worden getraind door een externe onafhankelijk trainer. Trainingen van Estherion zijn geschikt voor medewerkers op HBO- en MBO niveau. Die onafhankelijkheid kan ook nuttig zijn bij incident analyses. Heeft zich een stralingsincident voorgedaan, dan wilt u een grondige analyse. Wij maken een schatting van de dosis die is opgelopen bij het incident. Ook kunnen wij u bijstaan in de analyse naar de oorzaken die aan het incident ten grondslag liggen.

Hierdoor krijgt u meer handvaten voor een verbetertraject. Door onze onafhankelijkheid kunnen we de juiste vragen stellen en kunnen we soms makkelijker doordingen tot de echte oorzaken. Estherion ondersteunt u in administratieve taken rond straling, het bijhouden van het Kernenergiewet dossier en adviseert rondom veiligheid en stralingsbescherming. Door de jarenlange ervaring met werk in ziekenhuisomgevingen weet Estherion welke kwesties er zoal kunnen spelen op een werkvloer. Lees ook eens de blogs, waarin vragen uit de praktijk worden behandeld. Vragen? Neem contact op.

Tandartspraktijken

Sinds het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BbS) zijn meer röntgentoestellen van tandartspraktijken registratieplichtig of zelfs vergunningsplichtig. Ook wordt gevraagd om de beschikbaarheid van een klinisch fysicus. Daar kan Estherion bij helpen. Estherion levert een klinisch fysicus die zich kan opstellen als verlengstuk van uw organisatie en ondersteunen in administratieve taken rond straling

Wij kunnen u ook ontlasten door de Voorbereiding vergunningsaanvraag ANVS te begeleiden en de data waar nodig aan te vullen zodat het dossier compleet is. Via laagdrempelige trainingen geeft Estherion uitleg over het veilig werken met straling op MBO- en HBO-niveau gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Uw toezichthoudend medewerkers kunnen bij- en nascholing volgen of maatwerk workshops. Vragen? Neem contact op.

dierenarts met hond op tafel en poes in de arm

Dierenartspraktijken

Zaken rondom veiligheid zijn bij dierenartspraktijken net iets anders dan bij ziekenhuizen en tandartspraktijken. Medewerkers die dieren vast moeten houden vangen daardoor een grotere dosis straling op. Toch gelden de basisprincipes van veilig werken met straling voor alle markten. Wanneer men kennis heeft van apparatuur en de stralingsaspecten daarvan, helpt dat om de veiligheid te vergroten en de personeelsdosis te verkleinen.

Estherion kan uw medewerkers trainen en inzicht geven in klinische aspekten. Ook met allerlei klinisch fysische diensten kan Estherion u helpen. Estherion levert een klinisch fysicus die zich kan opstellen als verlengstuk van uw organisatie en ondersteunen in administratieve taken rond straling. Wij kunnen u ook ontlasten door de Voorbereiding vergunningsaanvraag ANVS te begeleiden en de data waar nodig aan te vullen zodat het dossier compleet is. Vragen? Neem contact op.