Skip to content

Veelgestelde vragen

Ja, naast de straling van medische apparatuur is er de zogenaamde natuurlijke achtergrondstraling. Die is overal aanwezig, maar is niet overal even sterk. Hoe dat precies zit kunt u leren in de opfriscursus basisbegrippen.

Het is niet altijd makkelijk om uit te leggen wat het gevaar is van straling. Daarom is de sigaret equivalent bedacht. Het aantal minuten dat men gemiddeld minder leeft bij een ontvangen dosis van 10 microSievert is gelijk aan het aantal minuten verlies bij het roken van één enkele sigaret. Zo kennen we een soortgelijke maat voor inwendige besmetting: de banaan. Wilt u meer hierover weten, dan wordt dit behandeld in de cursus basisbegrippen.

Deze vraag werd op LinkdIn gesteld door een dierenarts. Veel diagnostische apparatuur is zo gebouwd dat het zijn eigen koeling heeft. Bij het meten van apparatuur wordt wel degelijk rekening gehouden met temperatuur en drukschommelingen. Sommige apparatuur is ook nog eens gevoelig voor luchtvochtigheid.

Na de initiële schrik en damage control komt er een moment van analyse. Hoeveel dosis de mensen hebben opgelopen is niet altijd direkt bekend. Soms moeten er schattingen en berekeningen worden gemaakt. Ook is het van belang dat een dergelijk incident in het vervolg voorkomen wordt. Estherion analyseert dit voor u door goed op de basisoorzaken door te vragen en biedt hulp bij analyse voor of na (stralings)incident.

In de cursus risicoanalyse voor TMS-ers in alle varianten leert u hoe u incidenten voor kunt zijn. In deze training wordt u gevraagd een proces uit uw eigen praktijk uit te werken.

De ANVS geeft duidelijke regels voor wanneer een vergunning moet worden aangevraagd, wanneer een kennisgeving van uw toestel van toepassing is of wanneer een registratie. Mocht u hier hulp bij kunnen gebruiken dan helpt Estherion graag. Lees meer over een vergunningsaanvraag via:  voorbereiding vergunningsaanvraag ANVS.

Drie factoren spelen hierbij een grote rol: tijd, afscherming en afstand. Wat het beste is, is afhankelijk van de handelingen en de situatie. Met al deze aspecten kan Estherion helpen. Ook wordt dit in verschillende cursussen behandeld.