Skip to content

Trainingen

Versterk je handelen

Toezichthoudend medewerkers Stralingsbescherming (TMS) zijn verplicht om na de opleiding ook aantoonbaar bijscholing en nascholing te volgen die toepassingsspecifiek is. De bij- en nascholing die Estherion biedt is themagericht en bedoeld voor TMS-ers in medische beroepen en anderen die zich verder willen verdiepen. Estherion biedt ook een basis opfriscursus.

Speelt er een specifiek thema in uw organisatie, dan kan Estherion een training maken die hierop aansluit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om personeel dat niet TMS is en medewerkers die niet direkt met de straling werken te informeren over straling en veilig werken in de buurt van straling. De cursussen duren over het algemeen 1 dagdeel. Verderop vindt u een overzicht.

Er zijn trainingen beschikbaar voor TMS in de medische toepassingen en tandheelkunde, verspreidbare radioactieve stoffen, en versnellers. Ook komen er verkorte cursussen voor niet TMS-ers die wel met straling werken, en personeel dat op een stralingsafdeling werkt. Denk bij dit laatste aan balie medewerkers, schoonmakers of zelfs  management.

Trainingen van Estherion zijn toegankelijk voor alle niveaus, pragmatisch en interactief. Trainingen worden in kleine groepen gegeven om zo veel mogelijk interactie te krijgen. Waar mogelijk wordt deelnemers gevraagd een praktijkvraag mee te nemen om in de training te bespreken. Estherion maakt veel gebruik van moderne trainingsmiddelen zoals Kahoot en spellen (gamification). 

Estherion verzorgt trainingen bij u op locatie of op een bijzondere locatie in Zuid-Nederland.

Bij- en nascholing

Radscape is een spel over stralingsbescherming; een soort escaperoom.

Voor wie: voor alle werknemers die met straling werken. Geschikt voor ziekenhuispersoneel maar ook voor de industrie. Er zijn verschillende versies voor Nucleaire, Radiologie, Radiotherapie, Diergeneeskunde en Tandartspraktijken.

duur ca 75 minuten per team van 4 tot 6 personen. Ter voorbereiding kan een e-learning worden gedaan.
Waar: on-site; in een ruime vergaderruimte op uw locatie
 

Kosten: de prijs is afhankelijk van het aantal dagen en deelnemers. Vraag een individuele offerte aan.

Aanmelden

Ter vervanging van de vroegere niveau 5 cursussen bieden wij een cursus voor niet TMS-ers.

In deze cursus wordt uitgelegd wat straling is, hoe je er mee werkt en wat je kan doen om jezelf en anderen te beschermen.

Kosten: de prijs is afhankelijk van het aantal dagen en deelnemers. Vraag een individuele offerte aan.

Aanmelden

Voor wie: Voor TMS medische toepassingen, tandheelkunde, dierengeneeskunde en verspreidbare radioactieve stoffen.

Leerdoelen: Na deze training

  • bent u op de hoogte van de nieuwe wetgeving;
  • zijn de begrippen voor dosis , effectieve dosis en equivalente dosis opgefrist;
  • weet u weer wat het compton effect, fotoelektrisch effect en paarvorming is;
  • weet u weer wat u moet doen om de dosis zo laag mogelijk te maken voor uzelf en uw patiënten.

Wanneer: Q2 2021 (exacte data volgen)

Waar: Op diverse plaatsen in Nederland

Kosten: Nadere info volgt

Aanmelden

Voor wie: Voor TMS-ers in alle varianten.

In deze training wordt u gevraagd een proces uit uw eigen praktijk uit te werken.

  • Leerdoelen: Na deze training
  • Hebt u kennis gemaakt met basis begrippen van risico analyses;
  • Weet u het verschil tussen een prospectieve en retrospectieve risicoanalyse;
  • Weet u wat u als toezichthoudend Medewerker kan bijdragen aan de risicoanalyse voor stralingsbescherming;
  • Heeft u beter inzicht in uw eigen bedrijfsrisicoanalyse Straling.
  • Wanneer: informeer naar de mogelijkheden

Waar: informeer naar de mogelijkheden

Kosten: Nadere info volgt

Aanmelden

E-learning

Estherion heeft in samen werking met Doing Better de e-learning naar een hoger niveau getild. Onze e-learning is interactief en voorzien van animaties en spelelementen.

Voor wie: In eerste instantie voor TMS-ers in de radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde, en TMS- ers dierenartsen. Verder voor iedereen die zich wil verdiepen in stralingsbescherming. De cursus kan ook helpen als voorbereiding op een TMS examen.

Leerdoelen: Je kennis over stralingsbegrippen wordt opgefrist. Aan bod komen onder andere: soorten straling, dosis begrippen, radiobiologie, stralingsbescherming.  Je wordt begeleid bij het maken van stralingsbeschermingsberekeningen. De e-learning wordt afgesloten met een toets en bij het halen van die toets met een certificaat.

Kosten: 185 euro. Hierbij is inbegrepen dat de cursist recht heeft op een half uur contact via teams of een andere video verbinding, indien gewenst.  Bij afname van cursussen voor meerdere mensen, vraag naar de kortingsmogelijkheden.

Waar: Thuis, op het werk, of ergens anders. Een e-learning kan overal.

Voorproefje: Meer weten? Deze video is alvast een voorproefje

Klik hier om je aan te melden

Maatwerktrainingen

Als een onderwerp te specifiek is voor een algemene training of het niveau binnen uw team is te verschillend, dan levert Estherion trainingen op maat. Dit kan bij u op locatie, zodat de dagelijkse praktijk zo min mogelijk hinder van de onderbreking ondervindt. De cursussen duren over het algemeen 1 dagdeel. Ook een mooie locatie in Zuid-Nederland behoort tot de mogelijkheden, dan kan de cursus gecombineerd worden met lunch of diner.